Läs mer 1

MFF1 oktober 2017 20:10

Ålder och relation viktigt för rubriceringen på sexualbrott
Två saker avgör främst hur ett misstänkt sexualbrott mot barn ska rubriceras: åldern på de inblandade - och om de har haft någon relation.
Det säger juristen Ulrika Rogland som är en av Sveriges främsta experter på sexualbrott.
Martin Runol
Formulärets överkant
FÖLJ SKRIBENT
Formulärets nederkant
De två brottsrubriceringar som kan bli aktuella är "våldtäkt mot barn" och "sexuellt utnyttjande av barn". I båda fallen är de utsatta under 15 år.
- Brottsrubriceringen våldtäkt mot barn låter som om man skulle ha använt våld, men så är det inte. Rubriceringen säger bara att den misstänkte har utfört ett samlag eller en likvärdig handling med någon som är under 15 år, säger Ulrika Rogland.
Ulrika Rogland Bild: Stig-Åke Jönsson / TT
Det lägsta straffet för våldtäkt mot barn är två års fängelse.
- Det ses som ett väldigt allvarligt brott och det är därför det är obligatorisk häktning för det. Det andra brottet, sexuellt utnyttjande av barn, har inte samma straffvärde.
Åldern på den misstänkte spelar roll för rubriceringen.
- Om till exempel en misstänkt har varit tjugo år och den utsatte kanske fjorton och ett halvt år och de har haft en relation så har man sett det som sexuellt utnyttjande och inte som våldtäkt av barn. Man brukar även se om det har varit en ömsesidighet i det sexuella.
Vad räknas som en relation i de här sammanhangen?
- Det får alltid bli en bedömning i varje enskilt fall. Man tittar på om de har träffats innan och om det bygger helt på frivillighet oKan det räknas som en relation om man bara har haft kontakt genom sociala medier innan?
- Man kan ha en nära och omfattande relation på internet och sedan träffas man. Men det får bedömas i varje enskilt fall. Det finns ingen sanning inom juridiken utan allt handlar om bedömningar i varje enskilt fall.
Det är alltid åklagaren som måste kunna bevisa de omständigheter som han eller hon påstår föreligger, påpekar Ulrika Rogland.
- Går det inte att bevisa så kanske rätten går på den misstänktes version istället. Då kanske rätten bedömer att det finns sannolika skäl för det mildare brottet istället.Skriv din text här ...ch att det inte har funnits någon övertalning.