Etiska regler

Etiska regler

Etiska regler för Trygghetspartiet

Jag som är medlem i Trygghetspartiet ska följa partiets grundtankar och idéer samt iaktta följande handlingsregler.

  • värna demokratin och humanismen
  • särskilt verka för välfärd och trygghet
  • följa lagar, förordningar och andra regler som skapats för vårt samhälle 
  • ta del av och följa gällande ordningsregler för föreningsliv,

  politiskt arbete och uppdrag

  • värna om mitt oberoende och själv ta ansvar för att undvika risk att hamna i jävssituation
  • arbeta för medborgarnas och samhällets bästa och bortse från egen eller närståendes vinning
  • vara väl förtrogen med frågeställningar före medverkan till beslut
  • argumentera sakligt och visa respekt för personer med andra uppfattningar samt ha en öppen och förtroendefull inställning till medborgarna 
  • förvalta samhällets tillgångar och använda allmänna medel på ett ansvarsfullt och ändamålsenligt sätt 
  • kräva respekt beträffande eget och närståendes privatliv och vara respekterad för detta förhållningssätt En förtroendevald medlem i Trygghetspartiet som lämnar partiet bör ställa sin förtroendepost till förfogande
 • Underskrift Medlem ..............................................Datum............................