Trygghetspartiet.se             

       Riks årsmöteshandlingar finns här under Scrolla ner.

Riks årsmöteshandlingar

Ange undertext här

Verksamhetsberättelse år 2020 för Rikspartiet

Under året har vi skrivit sparsam på Facebook, i början av året hölls en uppskattad föreläsning på Bellevuepark i Malmö om pensionärernas villkor.

Vi höll även ett riksårsmöte i Malmö i september.
Årsmötet var ovanlig, med tanke på att vissa avdelningar bröt sig ur Trygghetspartiet och vållade partiet en del arbete.
Verksamhet
Riksstyrelsen har arbetat sporadiskt och då via telefonmöte med anledning av Pandemin.
Erling Hansen, Landskrona är ny Riksordförande.

Riksstyrelsen

Verksamhetsplan år 2021 för Rikspartiet

Verksamheten under 2021 kommer att fortsatt påverkas av Pandemin, vi kommer att försöka hålla möten utan risk för smitta. Målsättningen är att vi skall delta i Riksdagsval och Regionval.

Genom att vara sparsamma med bankmedel, planeras partiarbetet kunna upprätthållas och valrörelsen 2022 att kunna genomföras.

Handlingsprogram

Riksstyrelsen skall fastställa ett handlingsprogram, som anpassats till Pandemin. Ett urval av frågor för riks-och regionnivå skall finnas i våra valbroschyrer.

Pensionsfrågorna och våld i samhället är viktiga frågor, dessa skall vi driva på ett Pandemisäkert sätt. Vi skall attrahera nya medlemmar, fler sympatisörer och därmed väljare 2022. En del av dessa hoppas vi skall vara beredda att arbeta aktivt för partiet att växa. Vår politik måste vinna mer uppmärksamhet och tränga igenom i media.

Medlemsvärvning

Blivande medlemmar och intresserade människor är alltid välkomna till våra möten och aktiviteter. Vi kommer också att intensifiera vårt arbete och vår synlighet på de sociala medierna när vi närmar oss valet. Partiet finns på Facebook, dessa medier skall utvecklas och utnyttjas i våra försök att nå väljare.

Försöken att få e-postadresser till fler medlemmar kommer att fortsätta för att snabbare komma i kontakt och informera medlemmararna. Allmänna möten på torg och platser med intressanta inslag finns det planer på att genomföra.

Övrigt

Riks. Skall ta aktivt del i partiarbetet och samarbeta med kommunerna.

Riksstyrelsen

Dokument till Malmös Årsmöte

Årsmöte 2020

Årsmötet 2020 i Malmö blir speciellt eftersom vi inte kunnat hålla ett ordinarie årsmöte 2020.  2019 hade vi ett ordinarie årsmöte och alla val som beslutades där överför styrelsen till 2020 års årsmöte och lägger till aktuell ekonomi för 2020. 

Årsmöte 2021

Årsmötet 2021 i Malmö blir ett distansmöte där medlemmarna svarar på frågor och skickar in som det står i kallelsen. I vissa av frågorna måste ni titta här på hemsidan för att kunna svara på frågan. Detta gäller fråga 8 frågan om Revisorernas berättelse, fråga 9 frågan om fastställande av resultat och balansräkning, fråga 11 frågan om fastställande av budget, fråga 14b frågan om val av styrelse och fråga 18 frågan om val av valberedning. SE HÄR NEDAN.


Frågor

Välkommen till Trygghetspartiet - ditt nya parti

Varför ett nytt parti, räcker inte de vi har i dag? Svaret blir otvetydigt nej!

De nuvarande partierna saknar motivation att ta sig an de problem som har uppstått i det svenska samhället.åw

Inget av de nuvarande riksdagspartierna är intresserade av att undanröja orättvisorna som har uppstått och som består år efter år. Människor kan arbeta ett helt liv utan att få en pension som det går att leva drägligt på.

Sjukvården är körd i botten och behöver en rejäl omstrukturering för att fungera ordentligt.

Skolan uppfyller inte kravet på att ge eleverna kunskaper för att kunna fungera i arbetslivet.

Näringslivet behöver bättre villkor för att kunna konkurrera med utländska företag och ge sysselsättning åt alla dem som nu går arbetslösa.

Nationalekonomer och andra forskare varnar för att det finns stora risker i den svenska ekonomin. Hushållens skulder växer, det handlar nästan om en fördubbling i relation till hushållens inkomst sedan 1995. Människor i utanförskap som blir hänvisade till försörjningsstöd för att överleva kommer snart att överstiga en miljon.

Sverige står alltså inför enorma problem. Inte något av de nuvarande riksdagspartierna tycks ha kraft att hantera dessa. Det behövs alltså nya politiker i Sverige som har erfarenhet och kunskap från olika samhällssektorer för att vända den negativa utvecklingen. Trygghetspartiets medlemmar består av människor som har stor erfarenhet från olika sektorer i samhället, vi har människor från näringslivet, projektledare, poliser, skolledare, lantbrukare, jurister m.fl., alla besjälade att förbättra livet för befolkningen i Sverige.

Viktiga frågor för oss

Våra prioriterade områden

Trygghetspartiet

TRYGGHETEN

 Vi vill stärka rätts samhället genom att införa jourdomstolar och vi vill att straffen avtjänas i anslutning till domen.

 

SJUKVÅRDEN

Regionen har för många, ofta självpåtagna, uppgifter. De skall ses över och renodlas. Administrationen ska minska

SKOLAN

En bättre skola     Vi vill att eleverna rör sig i skolan varje dag. Fysisk aktivitet är positiv för inlärning, humanism, social kompetens och demokrati ska finnas på schemat.

PENSIONÄRER

Grundavdrag för alla.         
Vi vill införa ett grundavdrag, för alla. Det ska motsvara beloppet för fattigdomsgräns enligt EU:s normer, för närvarande 11800 kr per månad. Det innebär att det blir lättare att leva på sin lön och sin pension.

Partiet


Halmstad 

Helsingborg 

Malmö


Höör


Tomelilla


Trelleborg


Laholm


Landskrona


Märkligt att ingen av pensionärsorganisationerna nämner att staten lägger beslag på cirka 19 miljarder årligen av de avgiftsbetalningar som arbetsgivarna gör för sina anställda. Dessa pengar tillhör egentligen de löntagare som har tjänat in dem men politikerna har bestämt att den allmänna inkomstpensionen inte får grundas på högre belopp än 7,5 inkomstbasbelopp. Varför tiger pensionärsorganisationerna om detta? Till och med Sydsvenskan har inte klart för sig vad som gäller. Den 1 september 2020 skrev tidningen på sin ledarsida "Den totala livsinkomsten blev avgörande för pensionens storlek, varje krona räknas". Trots påpekande om felet har Sydsvenskan ännu inte dementerat sitt felaktiga påstående. 

Nu fryser biståndsmyndigheten Sida ytterligare projekt med statlig koppling, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Det aktuella projektet är ett samarbete med det statliga universitetet i Minsk, där syftet med stödet är att stärka kunskapen om mänskliga rättigheter inom den akademiska världen. Enligt Ekot har 44 miljoner kronor under fem år betalats ut till projektet och ytterligare fyra miljoner skulle ha betalats ut under hösten. Sida motiverar beslutet med att "staten utövar våld och frihetsberövar människor som protesterar mot valfusk och polisvåld". Vi måste ha gott om pengar i Sverige förutom när det gäller pensionärerna. 44 miljoner kronor för att "stärka kunskapen om mänskliga rättigheter inom den akademiska världen". SIDA måste leta med ljus och lykta efter konstiga projekt att lägga svenska skatter på.